Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOMSYSTEM

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter

Komunita vzniká, když se sejdou podobně smýšlející lidé a sdílejí své nadšení pro společný zájem. V tomto případě je společným zájmem fotografování, sdílení znalostí a minipříběhy v přírodě.

Čtyři ambasadoři OM SYSTEM ze Švédska, Švýcarska a Dánska se sešli na prvním výletu Ambassador-Meet-Up. S ambicí posílit komunitu outdoorových fotografů OM SYSTEM jsme se setkali, abychom se podělili o znalosti a nápady, prozkoumali nová místa a společně si vytvořili nové vzpomínky na dobrodružství.

Výprava

Pětidenní výprava se uskutečnila vmalebné oblasti Møns Klint asi 2hodiny jízdy autem jižně od Kodaně. Úchvatné bílé křídové útesy, které se tyčí více než 100 metrů nad pobřežím, náladové lesy ajedna znejjasnějších hvězdných nocí vcelém Dánsku–to vše vytvářelo předpoklady pro dokonalé minidobrodružství.

Všichni čtyři ambasadoři, Rania (Švédsko), Louise (Švédsko), Julia (Švýcarsko) a Daniel (Dánsko), jsou zapálení pro outdoorovou fotografii adíky jejich individuálnímu vzdělání, fotografickým dovednostem azkušenostem zrůzných prostředí bylo možné sdílet mnoho znalostí ainspirace.

Výpravu zorganizoval dánský ambasador Daniel ve spolupráci skempem Camp Møns Klint, který vroce 2022 získal cenu za nejlepší outdoorový kemp vDánsku.

Vzniká nová tradice, která snad pomůže posílit komunitu fotografů OM SYSTEMvytvořit platformu pro sdílení nápadů arůst nové inspirace. Jak říká Hellen Kellerová: „Sami toho dokážeme tak málo. Společně toho dokážeme tolik.“

Daniel

Společné prozkoumávání přírody

Mlžné lesy, částečné zatmění Slunce, hvězdná obloha, táboráky akrásné výlety. To je jen pár slov, kterými bych popsal posledních pár dní, které jsem strávil v dánském Møns Klintu společně sdalšími třemi fotografy–Danielem, Raniou aJulií.

Okolí domu, ve kterém jsme byli ubytováni, bylo nádherné. Bukové lesy, pole aproslulé bílé útesy u oceánu byly vzdáleny jen pár minut, bylo to tedy ideální místo pro úspěšný fotografický výlet.

První dva dny nás provázela mlha, díky níž les vypadal jako zpohádky. Aprotože mám rád všechno kouzelné, musel jsem vytvořit několik pohádkových fotografií. Rania byla tak laskavá, že mi dělala modelku ana první focení si půjčila můj plášť ameč.

Les vypadal krásně ve všech směrech, ale jako pozadí jsem zvolil nejsvětlejší část lesa, aby vynikla Raniina silueta. Požádal jsem ji, aby pláštěm trochu pohybovala, aby byl pohyb zachycen také na fotografii. Použil jsem fotoaparát OM-1 sobjektivem 45mm f/1.2, abych dosáhl pěkné hloubky ostrosti, avytěžil maximum ze zaostření na Raniu ameč. Bylo to jedno ztěch focení, kdy všechno, co jsme udělali, dopadlo úžasně.

Druhý den mlhy si vyžádal další kouzelné focení. Ale tentokrát jsem chtěl udělat něco jiného. Vzal jsem si ssebou lucernu, kterou jsme naplnili pohádkovými světýlky, aby svítila azářila. Rania mi opět pózovala abylo to jako procházet se ve snu po tajemném lese.

Během těchto dnů jsme pořídili spoustu úžasných fotografií, strávili mnoho hodin úpravami, při kterých jsme si vyměňovali tipy atriky, vzájemně jsme se inspirovali různými fotografickými styly ahodně jsme se od sebe naučili, smáli jsme se, povídali jsme si, jedli jsme, chodili jsme na výlety ahlavně–vytvářeli jsme si vzpomínky na celý život.

Louise Nordströmová

Síla komunity

Mít komunitu kolem své vášně, koníčku nebo práce považuji za nesmírně důležité. Azapomněla jsem, jak moc mi dodává kreativitu aenergii, když trávím čas spodobně smýšlejícími lidmi zmého oboru. Fotografování je tvůrčí činnost, kterou je velmi příjemné dělat společně sostatními. Letos na podzim, po letech, kdy jsem na to byla sama, konečně nastal čas.

Společně sLouise ze Švédska aJulií ze Švýcarska jsem se vydala do Dánska, kde pro nás Daniel uspořádal týden OM SYSTEM Ambassador. Čtyři dny jsme společně bydleli vdomě na útesu Møns Klint, který leží dvě hodiny jižně od Kodaně. Dny jsme trávili společným fotografováním apoznáváním ostrova pomocí fotoaparátů. Večer jsme společně vařili apak zasedli kúpravě fotografií. Být venku aspolečně tvořit byl skvělý zážitek, ale pro mě bylo opravdu neocenitelné sedět ustolu, sledovat se navzájem při úpravách amluvit ofotografování. Na ty večery budu dlouho vzpomínat! Probrali jsme vše od sdílení tipů ohledně vybavení, úprav, cen, sociálních sítí ifotografické živnosti. 

Všichni jsme velmi odlišní fotografové srůznými styly, což znamená, že jsme se od sebe navzájem mohli naučit ještě více. Používáme také velmi odlišné vybavení, ato v kombinaci snaším rozdílným zaměřením způsobuje, že všechny naše fotografie zcesty vypadají velmi odlišně. AMøns Klint byl pro takový výlet ideálním místem, kde se velmi blízko od sebe nacházelo velké množství rozmanitých přírodních útvarů. Každý si tedy našel něco pro sebe. Používala jsem fotoaparát OM-5 aobjektiv 20mm F/1.4 nebo 12mm F/2.0 azaměřovala jsem se hlavně na portréty vpřírodě avaření vpřírodě.

Bavilo mě poznávat bukový les za domem, zvlášť když jsme měli vden našeho příjezdu štěstí na náladovou mlhu. Tento les se velmi lišil od jehličnatého borového lesa, který mám doma. Byl otevřenější aspoměrně „úhledným“ lesním podrostem. Mezi stromy tak bylo hodně prostoru, který vypadal skvěle, když kolem kmenů tančila hustá mlha. Fotografie, které jsem zde pořídila, bych doma pořídit nemohla!

Ale mým nejoblíbenějším focením byl rozhodně náš výlet Landroverem při západu slunce. Po dvou mlhavých večerech jsme se dočkali zlatého západu slunce, který patří kmým nejoblíbenějším. Navíc nás Danielův kamarád vyvezl autem, které na fotkách vypadá skvěle, auvařil nám fantastické jídlo na otevřeném ohni. Životní styl vpřírodě avaření je to, co obvykle dělám vpráci, takže jsem byla přinejmenším nadšená. Doslova jsem běhala po polích aměnila objektivy, abych zachytila auto sodlesky zapadajícího slunce, které pronikaly oknem. Vtakových chvílích skutečně ožívám azároveň se úplně ponořím do fotografování azbytek světa na chvíli zmizí.

Rania

Hrstka minipříběhů - příběhy zcesty ambasadorů do Dánska

VDánsku je temná noc anad hlavou je svět plný hvězd. Vdálce je slyšet tiché šumění moře avítr nám fouká vlasy do obličeje. Najednou se před námi vměsíčním světle zableskne něco stříbrného–meč vrukou postavy vtmavém plášti, postavy, která se pomalu otáčí ajde knám…

Zatmění slunce ahvězdné noci–výlet plný zajímavostí

Střih! Jsme vdějišti focení na prvním výletu pro ambasadory OM SYSTEM a postava vkápi je náš kolega fotograf Daniel. Nejenže vymyslel tuto velkolepou scénu pro naše fotografování Mléčné dráhy, ale také zorganizoval další čtyři dny tohoto výletu ve své domovině–na místě, kde jedna fotogenická situace následuje druhou. Mlžné lesy, strmé útesy (nejvyšší vcelé zemi!), táborové ohně, částečné zatmění slunce, plnokrevný kůň avířivka–to jsou jen některé znejzajímavějších zážitků znašeho výletu na Mønt Klint. Avcentru dění jsme byli my–Louise, Rania, já anáš hostitel akolega fotograf Daniel.

Cesta do nových světů

Na konci dlouhého dne plného dobrodružství jsme se sešli vmalém domě obklopeném hustými lesy, znichž se ozývalo houkání sov, abychom si uvařili apodělili se osvé znalosti úprav, tipy atriky během editačních sezení, která trvala dlouho do noci. Během toho všeho jsme se ponořili do příběhů našich kolegů fotografů, od magických světů, které na svých snímcích vytváří Louise, plných osvětlených hub akřehkých tvorů vměsíčním světle, přes mystické azároveň zemité okamžiky zachycené Raniou, se vzrostlými stromy ajemnými přírodními detaily zjejího prostředí ve Švédsku, až po Danielovy snímky pomrkávající polární záře amrazivých kajakářských výletů zjeho cest po severských zemích afotografie zmých kempinkových dobrodružství valpských oblastech, od mrazivých nocí ve stanu až po zářivé západy slunce. Všichni máme společné to, že všechny své vzpomínky zachycujeme na fotoaparáty OM SYSTEM. Jsou lehké, kompaktní aodolné vůči povětrnostním vlivům, jsou našimi společníky bez ohledu na podmínky, od prudkých lijáků po mrazivé noci, apomáhají nám zachytit asdílet živé snímky sostatními.

Vzrušující novinky

Čtvrtého rána našeho výletu jsme vstali zvyhřátých postelí brzy ráno, protože nás čekala mimořádná premiéra–uvedení fotoaparátu OM-5 na trh! Všichni jsme seděli jako uhranutí před obrazovkou abyli jsme ohromeni neuvěřitelnými příběhy, které byly zachyceny po celém světě ačástečně inámi. Od Austrálie po Ameriku, od Švédska po Švýcarsko–vuplynulých měsících cestovali ambasadoři sprůvodci po celém světě. Anešlo jen osnímky, ale také ovidea–něco, co je snovým OM-5 možné vrežimu na výšku. Tato nová funkce odráží rostoucí trend vertikálních pohyblivých obrázků. Jsme rádi, že můžeme vyprávět naše příběhy světší rozmanitostí apůsobivostí. Snaším vybavením po boku je jisté, že jsme připraveni na všechna dobrodružství, která nás mohou potkat.

About the author

Related Tags

Comments