Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOMSYSTEM

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Event Calendar - Event

Animalista o anatomii porażki w fotografii | Łukasz Bożycki

Olympus

Photo show
Everyone
OM-D Cameras , PEN Cameras
2/16/2019 12:00 PM - 2/16/2019 3:00 PM

Polski:

Fotografia przyrodnicza jest pasmem niepowodzeń przerywanym od czasu do czasu drobnym sukcesem. Zwierzęta do nas przyjdą, przypłyną, przylecą czy też przypełzną tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą miały na to ochotę. Znając ich potrzeby i ekologię zachowań możemy zwiększać swoje szanse, stwarzając środowisko przed obiektywem bardziej przyjazne zwierzętom.

Tym samym możemy wyrządzić równie wiele dobrego, jak i złego. Warto o tym pamiętać!
Pozytywnym aspektem będzie z pewnością rozsądne, zimowe dokarmianie wróblaków. Po drugiej stronie skali, negatywnym zachowaniem, fotografowanie przy gnieździe z pisklętami.
Anatomia porażki w pracy z dziką przyrodą to opowieść podnosząca na duchu każdego, kto zaczyna swoją przygodę z aparatem. Przekonamy się o tym, że profesjonalistę od amatora wyróżnia jedynie rozbudowana wyobraźnia, nieograniczone pokłady cierpliwości oraz ogromna liczba poniesionych porażek.
Zajrzymy także za kulisy. Dowiemy się dlaczego warto zbierać piękne patyki, kiedy nadaktywność zwierząt może być kłopotem oraz dlaczego instrukcja aparatu powinna znajdować się w naszej sypialni.

English:

The animalist about the anatomy of failure in photography
Nature photography is a sequence of setbacks, broken from time to time by a small success.
The animals will come, swim, fly or crawl to us only when they feel like it. By getting to know their needs and the ecology of behaviour we increase our chances, creating a friendlier environment in front of the lens. We have the means to do lots of good and lots of evil.
We need to remember that. The positive aspect of our practice is, for example, sensible feeding of sparrows in winter. On the other side of the scale we have the negative behaviours, such as trying to photograph nestlings from up close. We will learn that the difference between the pro and the amateur is nothing more than an expansive imagination, seemingly never-ending patience and the vast number of previous failures. We will also look behind the scenes. We'll learn why it pays off to collect pretty sticks, when the animal hyperactivity might cause troubles and why we should keep our camera instruction manual in our bedroom.


Free Event
Animalista o anatomii porażki w fotografii | Łukasz Bożycki
Canceled