Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOMSYSTEM

All members get access to exclusive benefits:

 • Member community
 • Register products
 • Extended warranty
 • Monthly newsletter
Event Calendar - Event

Fotografia podróżnicza | Marcin Dobas

Olympus

Photo show
Everyone
OM-D Cameras , PEN Cameras
3/1/2019 5:00 PM - 3/1/2019 7:30 PM

Polski:

Fotografia podróżnicza jest specyficzną dziedziną, która łączy w sobie zarówno fotografie: portretową, krajobrazową jak i przyrodniczą. Dlatego też tematyka warsztatów wybiega daleko poza tematy ściśle związane z samym podróżowaniem i robieniem zdjęć na wyjeździe. Omówimy między innymi:

 • kwestie praktyczne takiej jak: co zabrać, jakie akcesoria przydatne są fotografowi w podróży, jak
  przygotować się do wyjazdu na którym chcemy robić zdjęcia (wyszukiwanie tematów, miejsc);
 • kwestie dotyczące trudności jakie niesie ze sobą fotografowanie: odmiennych kultur, ludzi, dzikich
  zwierząt;
 • podpowiemy na co zwrócić uwagę: przed wyjazdem, w jego trakcie jak i po powrocie tak aby
  uzyskać jak najlepsze efekty pracy

English:

Travel Photography

Travel photography is a peculiar field, containing in part portrait photography, in part landscape and nature work. Because of that, themes of the workshop reach beyond the topics of travelling and shooting photos while on the road. Among other things, we'll touch on:

 • practicality concerns, such as: what to pack, what accessories a photographer needs on a trip, how to prepare for a photographic trip (searching for subjects and places)
 • the issue of difficulties related to shooting photos of different cultures, people and wild animals
 • pointers about things you need to pay attention to before, during and after your trip to get the best possible results.


Free Event
Fotografia podróżnicza | Marcin Dobas
Canceled