Authentication - Register

Complete the form below to create your account

This will be your public name in the community
We need this to keep you informed about your account

Mandatory data.

Why you'll love MyOMSYSTEM

All members get access to exclusive benefits:

  • Member community
  • Register products
  • Extended warranty
  • Monthly newsletter
Terms and Conditions

Brukervilkår

Disse bruksvilkårene ("vilkårene") styrer forholdet mellom oss ("OM Digital Solutions GmbH", "vi", "oss") som leverandør av MyOlympus internettjeneste tilgjengelig under domenet www.my.olympus-consumer.com og, alt etter omstendighetene, andre domenenavn og som en mobilapplikasjon, og alle dens egenskaper og funksjoner (heretter: "tjenesten" eller "nettstedet"), og deg som registrert bruker av Tjenesten (heretter "bruker","du","din(e)"). Disse vilkårene regulerer levering av tjenesten og din bruk av tjenesten.

1.              Informasjon om oss

1.1            Vi er OM Digital Solutions GmbH (Tyskland) Vårt hovedkontor er Domstraße 10 | 20095 Hamburg, Tyskland. Vi er forpliktet til å sikre at tjenesten er slik at du vil besøke regelmessig, og vi ønsker dine kommentarer til tjenesten velkommen. Hvis du har spørsmål om tjenesten som ikke blir nevnt i disse vilkårene, eller hvis du har tilbakemeldinger, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: camera.support.no@om-digitalsolutions.com

1.2            Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller endre disse vilkårene når som helst. I tilfelle en slik modifikasjon eller endring vil vi gi rimelig varsel før endringene trer i kraft. Med mindre du motsetter deg slike endringer eller fortsetter å bruke tjenestene etter at endringene har trått i kraft, anses endringene for å være akseptert av deg. Vi vil informere deg om din rett til å ikke akseptere dette og konsekvensene av slike varsler.

2.              Tjenester og tilgjengelighet

2.1            OM Digital Solutions arbeider for å tilby en tjeneste som er kontinuerlig tilgjengelighet. Du anerkjenner imidlertid og aksepterer at tjenesten leveres "som den er" og at det kan skje at den ikke er avbruddsfri eller feilfri.

2.2            Egenskapene og funksjonene som tilbys på nettstedet kan variere fra tid til annen. Disse vilkårene styrer bruken av alle funksjoner og funksjoner som tilbys gjennom tjenesten, uavhengig av om slike funksjoner og funksjonalitet eksisterer på det tidspunktet du registrerer deg for tjenesten, eller om de blir lagt til senere. Når det gjelder gratis tjenester, forbeholder OM Digital Solutions seg retten til å modifisere, endre og avbryte tjenesten og egenskapene og funksjonene til enhver tid uten å gi forhåndsvarsel eller informasjon om dette.

2.3            Enkelte deler av tjenesten, samt visse gratis tilbud vi kan gjøre tilgjengelig for våre registrerte brukere, kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser ("Tilleggstjenester"). Vi vil varsle deg om tilleggsvilkår som gjelder tilleggstjenester før vi gir tilgang til en tilleggstjeneste. Noen tilleggstjenester kan også være betalte tjenester, og vi vil sørge for at du blir informert om gjeldende avgifter og vilkår før du får tilgang til betalte tilleggstjenester.

2.4            Disse vilkårene regulerer levering kun bruken av tjenesten. Vi kan ha koblinger til eller gi tilgang til tredjeparts tjenester på nettstedet vårt. Slike tredjeparts tjenester, som under alle omstendigheter er tydelig identifisert som slike, er underlagt forskjellige vilkår og betingelser som kan avvike fra denne avtalen. Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker en tredjepartstjeneste. OM Digital Solutions har ingen innflytelse eller kontroll over tredjepartstjenester. Vi kan også ha koblinger til eller gi tilgang til andre tjenester som tilbys av OM Digital Solutions på nettstedet vårt, for eksempel OM Digital Solutions nettbutikk, som også kan være underlagt sine egne vilkår og betingelser.

3.              Registrering og terminering

3.1            For å bruke tjenesten, krever vi at du registrerer deg og registrerer deg som bruker. Vi forbeholder oss retten til å avvise en registrering etter eget skjønn. Registrering av en brukerkonto og bruk av tjenesten er gratis. Tjenesten kan imidlertid omfatte tilleggstjenester som bare er tilgjengelige mot betaling. En registrering krever at du gir oss følgende informasjon: navn, etternavn, kjønn, e-postadresse og bostedsland. Du kan frivillig gi tilleggsinformasjon som lar oss skreddersy tjenesten vår til dine behov og interesser, for eksempel tittel, hjemmeadresse, fødselsdato og interesseområde. Imidlertid er slik tilleggsinformasjon ikke nødvendig for registrering, og dens levering skjer basert på vår vurdering.

3.2            Ved å registrere deg for vår tjeneste, erklærer du og garanterer du at (i) du er 16 år eller eldre, (ii) du har lov til å inngå denne avtalen, og (iii) informasjonen du sender inn i løpet av registreringen din er fullstendig og riktig. Hvis du er under 16 år, må du ikke registrere deg og bruke tjenesten.

3.3            Etter at registreringen er fullført, sender vi deg en bekreftelse på e-post. Registreringen din aktiveres ved å klikke på aktiveringslenken i bekreftelses-e-posten.

3.4            Du kan avslutte registreringen uten varsel når som helst ved å klikke på "Slett kontoen min" i delen "Mine innstillinger" i brukerkontoen din. Termineringen din vil tre i kraft umiddelbart, og du må ikke bruke tjenesten etter oppsigelsen. Av tekniske årsaker kan det imidlertid ta opptil to (2) dager til systemene våre har behandlet termineringen din og deaktivert brukerkontoen din. Med forbehold om gjeldende lovbestemte oppbevaringstider, forbeholder vi oss retten til å slette dataene og innholdet du har sendt inn etter tretti (30) dager etter terminering. Vær imidlertid oppmerksom på at en terminering av brukerkontoen din ikke nødvendigvis resulterer i sletting av innholdet du har levert. Fotografiske bilder lastet opp av deg vil bli slettet fra hovedgalleriet; men du aksepterer og godtar at bilder du har sendt inn for å delta i en Photo Challenge, vil fortsette å bli publisert i utfordringsgalleriet og kan bli valgt som vinner og publisert i henhold til vilkårene for Photo Challenge.

4.              Innloggingdetaljer

4.1            Du er alene ansvarlig for all bruk av påloggingsinformasjonen din, inkludert og uten begrensning til, brukernavnet og passordet ditt og for å beskytte konfidensialiteten. Du må ikke dele denne informasjonen med noen andre eller tillate noen andre å bruke påloggingsinformasjonen din. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av eller tilgang til påloggingsinformasjonen din. Med mindre du på forhånd har fortalt oss at påloggingsinformasjonen din blir brukt uten din tillatelse, og slik kommunikasjon er blitt bekreftet av oss, vil enhver aktivitet under eller i forbindelse med påloggingsinformasjonen være ditt ansvar.

4.2            Du må holde registreringsdataene dine (inkludert kontaktinformasjon) oppdatert. I tilfelle registreringsinformasjonen din endres i løpet av bruken av tjenesten, må du oppdatere registreringsinformasjonen din uten unødig forsinkelse, enten fra menyen for personlige innstillinger, eller hvis denne menyen ikke er tilgjengelig, via e-post.

5.              Din bruk av tjenesten

5.1            Du kan laste opp til tjenesteinnholdet eller materialet, inklusive, men ikke begrenset til, tekst, kommentarer, lenker, grafikk, fotografier, varemerker, navn, lyd eller video ("innhold") og gjøre slikt innhold tilgjengelig for andre brukere av tjenesten. Hvis du laster opp fotografiske bilder til tjenesten, vil slike bilder umiddelbart bli publisert, og vi vil ikke undersøke eller på annen måte legge merke til innholdet og tillatelsen til slike fotografiske bilder.

5.2            Opplasting er begrenset til syv bilder per uke. Hvert bilde må ikke være større enn fem megabyte. For Photo Challenges må opplastede bilder være tatt med OM Digital Solutions-utstyr, dvs. et kamera eller et objektiv produsert av OM Digital Solutions. Vær oppmerksom på de respektive vilkårene i utfordringen. Vi forbeholder oss retten til å slette bilder som ikke tilfredsstiller kriteriene i denne delen.

5.3            Du må ikke poste til, sende inn eller overføre til eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe innhold gjennom tjenesten som:

(a)             er eller kan betraktes å være ærekrenkende, truende, uanstendig, skadelig, blasfemisk eller pornografisk.

(b)             gjør eller kan anses å bryte eller krenke andres rettigheter (inkludert opphavsrettigheter, konfidensialitetsrettigheter eller personvernrettigheter);

(c)             du ikke eier, med mindre du har uttrykkelig tillatelse fra eieren av innholdet;

(d)             er vulgært, grovt, sexistisk, rasistisk eller oppmuntrer til rasehat eller på annen måte er støtende;

(e)             er eller kan være teknisk skadelig for tjenestene, for oss eller for noen annen bruker eller driften av andres datamaskiner eller systemer;

(f)              utgjør eller oppmuntrer til kriminell oppførsel eller handlinger eller er i strid med noen lov;

(g)             gjør eller kan vurderes å sette oss eller vårt navn, varemerker, ansatte eller ledere i vanry, eller

(h)             er spam.

5.4            Når du bruker eller får tilgang til tjenesten, må du ikke

(a)             legge ut innhold som annonserer, markedsfører eller er kobling til kommersielle tilbud fra deg eller tredjeparter uten vårt samtykke;

(b)             samle inn, behandle eller lagre personlige data eller andre data fra andre brukere av tjenesten, inkludert, uten å være begrenset til, e-postadresser;

(c)             oppmuntre eller oppfordre noen til å bryte noen av disse vilkårene; eller

(d)             oppmuntre eller oppfordre noen til å avsløre påloggingsinformasjonen.

5.5            I tilfelle du blir oppmerksom på en ulovlig, misbrukende, krenkende eller på annen måte uautorisert bruk av tjenesten, må du kontakte oss via kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 1 i disse vilkårene, eller bruke rapporteringsfunksjonen som tilbys gjennom tjenesten.

5.6            Du er alene ansvarlig for at innholdet ditt er korrekthet, nøyaktighet og lovlig. OM Digital Solutions forbeholder seg retten til å blokkere, slette, avvise og nekte noe av innholdet ditt dersom OM Digital Solutions har grunn til å tro at innholdet ditt er ulovlig, utgjør et brudd på rettighetene til en tredjepart eller bryter denne avtalen. OM Digital Solutions vil ta i betraktning dine interesser innen rimelighetens grenser når de bestemmer seg for å blokkere, slette, avvise eller avslå innholdet ditt.

5.7            Du må behandle andre brukere med respekt og verdighet og ikke true, misbruke, trakassere, mobbe, lure, kriminalisere, skremme eller uttrykke hat mot noen annen bruker av tjenestene eller mot noen person eller gruppe mennesker.

5.8            Du må ikke utgi deg for noen person, eller feilaktig eller unøyaktig foreslå eller indikere noen forbindelse, tilknytning eller forhold til noen person eller enhet. Du må ikke henvise til noen annen person i noe av innholdet ditt, med mindre du tidligere har fått vedkommendes samtykke til det.

5.9            Du vil ikke dype lenker til eller innramme tjenestene uten vår forutgående skriftlige godkjenning, for å bli gitt eller nektet etter eget skjønn.

5.10         Du aksepterer og godtar at tjenestene er til personlig og ikke-kommersiell bruk. Du må ikke kopiere, laste ned, reprodusere, publisere, kringkaste eller overføre noe innhold, på noen måte overhodet, bortsett fra som det er strengt nødvendig for din egen personlige ikke-kommersielle bruk og uttrykkelig tillatt i lov. Du samtykker i å ikke bruke noen del av tjenestene eller innholdet i dem i forbindelse med noen forretningsaktivitet eller kommersiell aktivitet, eller til å legge ut eller laste opp noe innhold eller gi noe bidrag til tjenestene som er eller kan anses å annonsere eller markedsføre varer eller tjenester. Du aksepterer at bilder som er lastet opp av deg, kan deles (f.eks. via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post, Flickr, 500px) uten varsel.

5.11         OM Digital Solutions modererer eller overvåker ikke bidrag aktivt. Hvis du mener at bidrag fra en annen bruker er i strid med denne avtalen eller gjeldende lov, må du gi oss beskjed om dette ved å sende en e-post til camera.support.no@om-digitalsolutions.com eller ved å bruke rapporteringsfunksjonen som tilbys gjennom tjenestene, slik at vi kan undersøke saken.

6.              Tildeling av rettigheter

6.1            Du erklærer og garanterer at du er eieren av opphavsretten til innhold lastet opp av deg, eller at du har uttrykkelig tillatelse fra opphavsrettseieren til å reprodusere den på tjenestene.

6.2            For driften av MyOlympus-tjenestene er OM Digital Solutions avhengig av å bruke bestemt innhold levert av deg. Ved å legge ut eller publisere innhold via tjenestene, gir du oss en ugjenkallelig, evigvarende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, distribuere, avsløre, gjøre offentlig tilgjengelig, kringkaste, reprodusere, overføre, tilpasse, lage avledete arbeider fra, redigere, endre og modifisere innholdet på en hvilken som helst annen kanal, måte, form, medium eller teknologi som nå er kjent eller kan bli utviklet i fremtiden, spesielt men ikke begrenset til, på internett og på mobile enheter (mobiltelefoner, nettbrett datamaskiner, wearables) til følgende formål:

(a)             vi kan bruke innholdet ditt til å levere tjenesten vår, inkludert markedsføring og reklame for tjenestene våre og relaterte tilbud som konkurranser, konkurranser og kampanjetilbud;

(b)             vi kan underlisensiere alle rettigheter du har gitt oss til andre brukere av tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen.

6.3            OM Digital Solutions vil bruke rimelige anstrengelser for å sikre at du blir identifisert som forfatter av innholdet ditt og plassere en passende merknad om copyright på eller nær noe av innholdet ditt. Du aksepterer imidlertid at du godtar å samtykker i å frafalle din rett til å bli identifisert som forfatter av innholdet ditt.

6.4            Hvis du terminerer registreringen din, forblir rettighetene som er gitt oss og andre brukere i innholdet ditt, ikke berørt.

7.              Åndsverk

7.1            All informasjon, innhold, varemerker, forretningsmerker, design, materialer og bilder (heretter: "materialer") som blir gjort tilgjengelig gjennom tjenesten, er beskyttet av copyright og andre beskyttende rettigheter. Alle rettigheter, eiendomsretter og interesse i materialet ligger hos OM Digital Solutions, dets lisensgivere og/eller andre registrerte brukere som har levert visse materialer til OM Digital Solutions. Kompileringen av materialene kan også beskyttes som et databasearbeid i henhold til § 4 (2), 87a (1) i tysk lov om opphavsrett. Du kan bare bruke materialet i henhold til vilkårene i denne avtalen og som foreskrevet på nettstedet.

7.2            Deler av materialet kan stamme fra andre registrerte brukere eller andre tredjeparter ("tredjepartsmateriale"). OM Digital Solutions sjekker ikke tredjepartsmaterialer for fullstendighet, nøyaktighet og lovlighet, og OM Digital Solutions påtar seg ikke noe ansvar for fullstendighet, nøyaktighet, lovlighet, kvalitet og egnethet for et bestemt formål med tredjepartsmateriell. Dette gjelder også materiale fra tredjeparter som er tilgjengelig på tredjeparts nettsteder, og som kan være lenket på nettstedet vårt.

7.3            Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen eller uttrykkelig tillatt på nettstedet,

(a)             du kan bare bruke og få tilgang til innhold og materiale som er tilgjengelig gjennom tjenesten til din egen personlige, ikke-kommersielle bruk gjennom at du har registrert deg;

(b)             du må ikke endre, endre, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig, kopiere, distribuere, spre eller vise noe innhold og materiale som er tilgjengelig gjennom tjenesten; og

(c)             du må ikke fjerne, endre eller gjøre usynlige merknader om copyright knyttet til eller inkludert i noe innhold eller materiale.

8.              Skadesløsholdelse

Du vil holde OM Digital Solutions straffefri og skadesløs fra alle krav, tap, skader og kostnader, inkludert lovpålagte juridiske kostnader for å forsvare seg mot ethvert krav, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med påstand, krav, prosedyre eller annen handling fra tredjepart ("krav"), ved at innholdet ditt bryter med en tredjeparts opphavsrettigheter eller personlige rettigheter eller rettigheter med hensyn til konfidensiell informasjon fra denne tredjeparten. Dette gjelder ikke hvis og i den grad OM Digital Solutions eller en tredjepart har modifisert relevant innhold og slik modifikasjon ikke er godkjent av deg, og at kravet oppstår som følge av modifikasjonen. OM Digital Solutions har rett til å føre rettslige forhandlinger og forhandlinger utenom retten og å frafalle, avgjøre eller erkjenne et krav etter eget skjønn. Du vil støtte OM Digital Solutions i å forsvare seg mot et krav og gi all hjelp og informasjon som det med rimelighet kan anses nødvendig.

9.              Dine valg

Fra din kontomeny kan du fra

(a)             My interests: identifisere dine interesseområder slik at vi kan skreddersy tjenesten til dette og gi deg best mulig brukeropplevelse;

(b)             My products: registrere OM Digital Solutions-produktene dine slik at du kan motta gratis tilbud, nyttig informasjon og spesifikke nyheter relatert til produktene du bruker;

(c)             My settings: oppdatere din personlige kontoinformasjon; og

(i)              abonnere og avslutte abonnementet på OM Digital Solutions nyhetsbrev,

(ii)             initiere sletting av kontoen din.

(d)             My profile: skrive inn biografien din, lenker til web og sosiale medier, ditt opplastede bildegalleri. Samtidig er denne siden din MyOlympus internett-tilstedeværelse https://my.olympus-consumer.com/members/kallenavn.

(e)             My Premium services: her finner du en liste over premium-tjenester og fordeler som er tilgjengelige for øyeblikket, og hvordan du kan kvalifisere deg.

10.            Suspensjon av brukerkontoer

Vi kan suspendere brukerkontoen din midlertidig eller permanent hvis vi har grunn til å anta at du bryter denne avtalen eller gjeldende lov, eller hvis vi ellers har en legitim interesse i å suspendere brukerkontoen din. Vi vil vurdere interessene dine riktig når vi bestemmer oss for en suspensjon. Vi vil også varsle deg om suspensjon via e-postadressen du har oppgitt under registreringen. Hvis vi suspenderer brukerkontoen din permanent, er du permanent utelukket fra å bruke tjenesten, og du må ikke registrere deg eller prøve å registrere deg hos tjenesten igjen ved å bruke de samme eller andre registreringsopplysninger.

11.            Databeskyttelse og sikkerhet

For informasjon om vår bruk av dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring.

 

 

12.            Ansvarsbegrensning

OM Digital Solutions er kun ansvarlig for skader som skyldes bruk av tjenesten (i den grad det er gratis), hvis slike skader eller tap er basert på forsettlig forsett eller grov uaktsomhet fra OM Digital Solutions sin side.

OM Digital Solutions sitt ansvar for skader og tap som følge av bruk av betalte tjenester skal være begrenset som følger:

(a)             OM Digital Solutions er ansvarlig uten begrensning for skader forårsaket forsettlig eller gjennom grovt uaktsom oppførsel fra OM Digital Solutions sin side, dets juridiske representanter, administrerende direktører eller stedfortredende agenter;

(b)             I tilfelle mindre uaktsomhet er OM Digital Solutions kun ansvarlig for skader som er typiske og forutsigbare for den aktuelle betalte tjenesten: dette gjelder også juridiske representanter, administrerende direktører eller stedfortredende agenter for OM Digital Solutions.

Ingenting i denne paragrafen skal begrense eller avgrense ansvaret til OM Digital Solutions for skader på fysisk og mental helse, for falske fremstillinger, for brudd på en kontraktsgaranti og for krav basert på strengt produktansvar.

 

13.            Generelt

13.1         Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, må alle varsler være skriftlige (e-post er tilstrekkelig). E-postadressen til OM Digital Solutions er camera.support.no@om-digitalsolutions.com. Hvis du ønsker å kontakte oss per post, vennligst bruk adressen som er oppgitt i punkt 1 ovenfor. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre kontaktinformasjonen vår. Imidlertid vil vi gjøre vårt ytterste for å varsle deg om slike endringer med rimelighet på forhånd.

13.2         Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir uhåndterbar eller ineffektiv, forblir resten av denne avtalen upåvirket. Den ikke håndhevbare eller ineffektive bestemmelsen skal erstattes av en effektiv og håndhevbar bestemmelse som kommer nærmest den økonomiske og juridiske hensikten med den opprinnelige bestemmelsen. Det samme gjelder gap i denne avtalen.

13.3         Denne avtalen er underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG). Uten at det bryter med brukerens lovmessige rettigheter, er verneting for alle tvister som oppstår som følge av eller er knyttet til denne avtalen, i Hamburg, Tyskland.

 

 

Siste endret: [01.01.2021]